Vår filosofi

Velkommen til Hvaler Gjestehage!

For å spre det glade økologiske budskap tilbys inspirasjon gjennom foredrag, kurs, hagevandring og hagedesign. Alle kan starte med det de har, der de er! La økologi, bærekraft og livskvalitet bli en større del av resten av ditt liv!

Daglig leder Anne Marit Skovly er glad i å formidle dyrkingsglede og er opptatt av rene råvarer. På eiendommen har det fra lang tid tilbake vært drevet hagebruk med minkfarm, frukttrær, bærbusker og grønnsaker. Ja, gris og høns, samt bier har det også vært her. Mye av dette ønsker vi å gjenskape, permakultur og det økologiske kretsløp er utgangspunktet når vi planlegger og utvikler.

Hvaler Gjestehage inviterer til lagspill med naturen og er et inspirasjons og demonstrasjonshagebruk med et økologisk kretsløp. Vi ønsker å være en del av løsningen for en renere verden og håper å gjenskape det mangfold av hagebruk som var typisk for Hvaler på 1900 tallet.

Eier er opptatt av filosofien fra «vugge til vugge» slik naturen selv ordner opp når den ikke blir forstyrret av menneskets grådighet. Alt av naturlig avfall går tilbake som kompost og gir næring og nytt liv, slik kan vi også la oss inspirere i det daglige. Permakultur benyttes under utvikling av hagen. Ved å etterligne naturens egne løsninger får vi en mer vedlikeholdsfri hage med lite sykdommer og tørkeproblemer.